MässorShopping är inte begränsat till enskilda butiker. Pärlor och smyckeskomponenter säljs även på olika mässor. Rena pärlmässor är få och i de fall små mässor förekommer är de ofta kopplade till pärlträffar i form av ett butikstorg, vilket kan vara vara öppet för alla som vill komma, även om de inte deltar i träffen. Pärlbutiker kan du stöta på även på något mer allmänna hobby- och pysselmässor som de årligen återkommande symässorna och stenmässorna.

För en förteckning över mässor, se kategorin Träffar, mässor och kurser på Manekis Pärlblogg. Notera att det kan finnas fler mässor, som inte tagits upp där samt att pärlor ibland förekommer på sommarmarknaderna.Viktigt att minnas är också att listorna var aktuella vid den tidpunkt de skrevs: vissa mässor flyttas eller läggs ned och andra tillkommer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar